Geef een gift

De Hobbel draait zelfstandig en zonder subsidies. Kosten zijn er echter volop: speelgoed moet worden aangevuld en vervangen, kosten voor de ruimte moeten worden betaald, reparaties moeten worden uitgevoerd, onderhoudskosten aan het pand. Wijkbewoners kunnen ons daarom steunen met een gift.

Ieder jaar komen vrijwilligers van De Hobbel langs de deuren om wijkbewoners om een bijdrage te vragen. Dit gaat door middel van een eenmalige machtiging. Bent u er dan niet of heeft u ons gemist dan kunt u uiteraard ook een bedrag overmaken op ons Postbank IBAN nummer: NL19INGB0007699053, tnv De Hobbel Den Bosch.

Download hieronder het machtigingsformulier:
>>>>>MACHTIGINGSFORMULIER<<<<<