Historie

Stichting De Hobbel is gesitueerd aan het Taxandriaplein in Den Bosch. Het Taxandriaplein ligt in de Bossche wijk de Muntel ‘een nieuw Land van Belofte’
(burgemeester F.J. van Lanschot, 14 maart 1921). 

hobbel1.jpgDe Muntelnaren krijgen vanaf 1931 de beschikking over dit plein dat in het teken moest komen te staan van het spel van het kind en de recreatie van de volwassene. Een plek waar de spelende mens altijd alle ruimte zou krijgen. Het plein is met zijn 110 bij 140 meter na de Markt en de Parade het grootste plein van de stad. Officieel staat het terrein in de beginjaren bekend als het Oefen- en Sportterrein aan het Taxandriaplein. De kinderen geven aan het met gras begroeide plein echter hun eigen functie en maken het tot een recreatieplek; ze creeren er hun eigen speelkuil.

Speeltuin
Op 13 augustus 1938 wordt het Taxandriaplein officieel een speeltuin; het resultaat van eensgezind vrijwilligerswerk van heel wat mensen uit de buurt. Het initiatief tot de inrichting van de speeltuin kwam van de wijkbewoners zelf en het zijn ook de wijkbewoners die geld en materiaal beschikbaar hebben gesteld en zelf de toestellen maakten. De speeltuin wordt druk bezocht en floreert, ook in de oorlogsjaren. In de 2e helft van de jaren 60 echter worden er steeds vaker meldingen gemaakt van vandalisme en vernielzucht rond de speeltuin. Criminaliteit neemt de overhand. De ‘hangjongere’ wordt een nieuw fenomeen. De verpaupering duurde voort...

Stichting De Hobbel
Reden voor enkele wijkbewoners om op 22 november 1995 stichting De Hobbel op te richten. Een ontmoetingsplek en (gratis) speluitleen op het Taxandriaplein dat tot doel heeft de leefbaarheid in de wijk De Muntel te verhogen. De Hobbel is een stichting, met een bestuur, bestaande uit vrijwilligers uit de wijk, en een betaalde beheerder.

De Hobbel stimuleert niet alleen het ‘sociale ontmoeten’ tussen buurtbewoners, oud en jong, allochtoon en autochtoon, kinderen onderling etc. Maar betekent tevens spelen en ontwikkelen, niet alleen lichamelijk maar ook in de zin van het aanleren van sociale vaardigheden.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de crimimaliteit is afgenomen, er veel meer sociale controle is gekomen en er daadwerkelijk weer een mogelijkheid is ontstaan tot muntelen: het gezellig samenzijn van wijkbewoners, in welke hoedanigheid dan ook. (bron: De Muntel II, dr. Frans van Gaal e.a.)

Recente ontwikkelingen
In 2003 heeft de Stichting De Hobbel een voorstel bij de gemeente ingediend voor de uitbreiding en verbetering van De Hobbel én het speelterrein op het Taxandriaplein tot een Multifunctioneel Speelveld. Dit naar aanleiding van signalen en ervaringen van wijkbewoners en gebruikers, zowel volwassenen en jongeren als kinderen, waaruit bleek dat het speelveld niet tegemoetkwam aan hun behoeften en eisen. Dit heeft toen geresulteerd in een voorstel voor het hele plein met als achterliggende gedachte dat elke leeftijdsgroep er een bepaalde hoek of plek moest hebben. Het Taxandriaplein werd naar aanleiding hiervan begin 2005 door de gemeente gelabeld als Wijkspeelplaats: een speel- en ontmoetingsvoorziening voor alle leeftijdsgroepen waarbij de inrichting bestaat uit meerdere spelvormen. De wijkspeelplaats is bedoeld om een positieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomgeving, een herkenbare plek met een eigen identiteit. (bron: speeltuinbeleidsplan gemeente ’s-Hertogenbosch).

Samen met de gemeente en een werkgroep bestaande uit buurtbewoners heeft het bestuur van De Hobbel zich sterk gemaakt voor de herinrichting van het Taxandriaplein en fondsen geworven om de herinrichting te bekostigen. Op 31 oktober vond de feestelijke opening van het vernieuwde plein plaats.

hobbel1.jpg