Spelregels / Hobbelregels

Bij De Hobbel kunnen kinderen uit de wijk met hun (gratis) Hobbelpas allerlei speelgoed lenen. Om de grotere spelmaterialen te lenen, kunnen kinderen speciale munten - zogenaamde taxen - verdienen door eenvoudige klusjes te verrichten, zoals schoonmaken van het plein.

Spelregels op het plein:
1. Ieder kind is beleefd tegen de beheerders, vrijwilligers en tegen elkaar
2. Zuinig zijn op het speelgoed
3. Geleend speelgoed op tijd inleveren; minimaal 15 min en maximaal 30 min
4. Vrienden zijn voor elkaar
5. Leuk spelen met elkaar
6. Helpen als iemand iets niets kan, bijvoorbeeld skeelers aandoen
7. Geduldig zijn ,
8. Komen als je geroepen wordt
9. Kleine kinderen de ruimte geven om te spelen
10. Met het geleende speelgoed niet van het plein af

Bij overtreding van één van deze regels worden de volgende maatregelen genomen:
• Een dag niets lenen of
• Een week niets lenen, en een gesprek met je ouders of
• Gesprek met de jeugdagent.

En... het belangrijkste:
Je kunt alleen speelgoed lenen als je lid bent (lidmaatschap=gratis, wel vastlegging van gegevens)!

Wil je/ je kind lid worden van De Hobbel? Dat kan als je:
• met de algemene Hobbelregels akkoord gaat.
• samen met je kind naar De Hobbel komt om hem/ haar in te schrijven.
• het ingevulde inschrijfformulier en een recente pasfoto van je kind meeneemt.
Je kind in de wijk woont met postcode 5212

Algemene Hobbelregels:
• Je kind kan alleen met een Hobbelpasje speelgoed lenen.
• Je kind mag met het speelgoed op het Taxandriaplein spelen (dus het speelgoed mag niet  
  mee naar huis genomen worden).
• Wanneer je kind zich niet netjes gedraagt, kan zijn/haar pasje (tijdelijk) ingenomen worden.
• Voor spelmateriaal dat je kind kwijt raakt of opzettelijk kapot maakt, wordt je als 
  ouder/verzorger aansprakelijk gesteld.
• De Hobbel is voor alle kinderen.