Word bedrijfspartner / sponsor

De Hobbel draait zelfstandig en zonder subsidies. Kosten zijn er echter volop: speelgoed moet worden aangevuld en vervangen, kosten voor de ruimte moeten worden betaald, reparaties moeten worden uitgevoerd, onderhoudskosten aan het pand. Bedrijven kunnen ons daarom steunen met een gift, zowel financieel als in natura.

Voor meer informatie of het doorspreken van de mogelijkheden stuur dan een email naar: info@dehobbel.nl.

Download hieronder het machtigingsformulier:
>>>>>MACHTIGINGSFORMULIER<<<<<