Word vrijwilliger

Steun van zoveel mogelijk mensen is voor De Hobbel onmisbaar. Niet alleen vanwege de financiele hulp, die ons in staat stelt onze ideeen en plannen te realiseren om het Taxandria-speelplein aantrekkelijk te houden voor de buurtbewoners en de kinderen/ jeugd in onze buurt. Zonder gemeentelijke subsidie is de Hobbel namelijk aangewezen op giften van buurt-/wijkbewoners en sponsoren. Oók mensen die hun kennis en kunde én hun vrijetijd aan de Hobbel geven zijn voor ons van onschatbare waarde!

Ieder jaar worden diverse ideeën bedacht en vinden allerlei activiteiten op het plein plaats. Bovendien is het runnen van een voorziening als De Hobbel een continu proces: de veiligheid en het speelplezier op het plein moeten kunnen worden gewaarborgd, er moet natuurlijk nieuw speelgoed worden aangeschaft en het pand moet worden onderhouden. 

Dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. De Hobbel zoekt vrijwilligers die zo nu en dan een handje willen helpen bij o.a. het uitlenen van spelmateriaal en activiteiten op het plein. Of bestuursvrijwilligers die meer beleidsmatig met De Hobbel bezig willen zijn. 

Iedereen die wat tijd over heeft en zich op een leuke en actieve manier in wil zetten voor (de kinderen in) onze wijk is van harte welkom! Wil je meer informatie loop dan eens langs bij De Hobbel. mail naar info@dehobbel.nl. Kijk ook bij vacatures voor de actuele mogelijkheden.