Loading

Helpen?

Het runnen van een voorziening als De Hobbel ligt nooit stil: we moeten zorgen voor veiligheid en speelplezier op het plein, er moet nieuw speelgoed worden aangeschaft en het pand moet worden onderhouden. Ieder jaar worden diverse ideeën bedacht en vinden allerlei activiteiten op het plein plaats. Daarbij is alle steun, zowel financieel als met handjes, van harte welkom! Lees hier meer hoe jij kunt bijdragen.

Word vrijwilliger

Hulp van vrijwilligers is voor De Hobbel onmisbaar. Zonder vrijwilligers kan De Hobbel niet bestaan. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zo nu en dan een handje willen helpen bij o.a. het uitlenen van spelmateriaal en activiteiten op het plein. Of vanuit het bestuur meer beleidsmatig met De Hobbel bezig willen zijn. Iedereen die wat tijd over heeft en zich op een leuke en actieve manier in wil zetten voor de kinderen in onze wijk is van harte welkom! Wil je daarover meer informatie? Kijk hier op onze website waarvoor we op dit moment op zoek zijn naar vrijwilligers. Interesse? Mail ons, vul het contactformulier in of loop binnen. Mensen die hun kennis, kunde én hun vrije tijd aan De Hobbel besteden, zijn voor ons van onschatbare waarde!

Financiële steun

De Hobbel draait zelfstandig en zonder subsidies. Kosten zijn er echter volop: speelgoed moet worden aangevuld en vervangen, kosten voor de ruimte moeten worden betaald, reparaties moeten worden uitgevoerd, er zijn onderhoudskosten aan het pand, etc.

Wijkbewoners kunnen ons daarom steunen. Ieder jaar komen vrijwilligers van De Hobbel langs de deuren om wijkbewoners om een bijdrage te vragen. Dit gaat door middel van een eenmalige machtiging. Bent u er dan niet of heeft u ons gemist? Dan kunt u uiteraard ook een bedrag overmaken op ons Postbank IBAN nummer: NL19INGB0007699053, t.n.v. De Hobbel Den Bosch.