Loading

Helpen?

Het runnen van een voorziening als De Hobbel ligt nooit stil: we moeten zorgen voor veiligheid en speelplezier op het plein, er moet nieuw speelgoed worden aangeschaft en het pand moet worden onderhouden. Ieder jaar worden diverse ideeën bedacht en vinden allerlei activiteiten op het plein plaats. Daarbij is alle steun, zowel financieel als met handjes, van harte welkom! Lees hier meer hoe jij kunt bijdragen.

Word vrijwilliger

Steun van vrijwilligers is voor De Hobbel onmisbaar. Mensen die hun kennis en kunde én hun vrije tijd aan de Hobbel geven zijn voor ons van onschatbare waarde! Dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. De Hobbel zoekt vrijwilligers die zo nu en dan een handje willen helpen bij o.a. het uitlenen van spelmateriaal en activiteiten op het plein. Of bestuursvrijwilligers die meer beleidsmatig met De Hobbel bezig willen zijn.

Iedereen die wat tijd over heeft en zich op een leuke en actieve manier in wil zetten voor (de kinderen in) onze wijk is van harte welkom! Wil je daarover meer informatie? Vul dan het contactformulier in of loop eens bij ons binnen.

Financiële steun

De Hobbel draait zelfstandig en zonder subsidies. Kosten zijn er echter volop: speelgoed moet worden aangevuld en vervangen, kosten voor de ruimte moeten worden betaald, reparaties moeten worden uitgevoerd, er zijn onderhoudskosten aan het pand, etc.

Wijkbewoners kunnen ons daarom steunen. Ieder jaar komen vrijwilligers van De Hobbel langs de deuren om wijkbewoners om een bijdrage te vragen. Dit gaat door middel van een eenmalige machtiging. Bent u er dan niet of heeft u ons gemist? Dan kunt u uiteraard ook een bedrag overmaken op ons Postbank IBAN nummer: NL19INGB0007699053, t.n.v. De Hobbel Den Bosch.