Loading

Onze geschiedenis

Stichting De Hobbel ligt aan het Taxandriaplein in Den Bosch. Het Taxandriaplein ligt in de Bossche wijk de Muntel ‘een nieuw Land van Belofte’ (burgemeester F.J. van Lanschot, 14 maart 1921). De Muntelnaren kregen vanaf 1931 de beschikking over dit plein. Het moest in het teken komen te staan van het spel van het kind en de recreatie van de volwassene. Een plek waar de spelende mens altijd alle ruimte zou krijgen. Het plein is met zijn 110 bij 140 meter na de Markt en de Parade het grootste plein van de stad! Officieel staat het terrein in de beginjaren bekend als het Oefen- en Sportterrein aan het Taxandriaplein. De kinderen geven aan het met gras begroeide plein echter hun eigen functie en maken het tot een recreatieplek; ze creëren er hun eigen speelkuil.

Speeltuin

Op 13 augustus 1938 wordt het Taxandriaplein officieel een speeltuin. Dit dankzij eensgezind vrijwilligerswerk van heel wat mensen uit de buurt. Het initiatief tot de inrichting van de speeltuin kwam van de wijkbewoners zelf en het zijn ook de wijkbewoners die geld en materiaal beschikbaar hebben gesteld en zelf de toestellen maakten. De speeltuin wordt druk bezocht en floreert, ook in de oorlogsjaren. In de tweede helft van de jaren 60 vindt een omslag plaats: er zijn steeds vaker meldingen van vandalisme en vernielzucht rond de speeltuin. Criminaliteit neemt de overhand. De ‘hangjongere’ wordt een nieuw fenomeen.

Stichting De Hobbel

Reden voor enkele wijkbewoners om op 22 november 1995 stichting De Hobbel op te richten. Een ontmoetingsplek en (gratis) speluitleen op het Taxandriaplein. Het doel? De leefbaarheid in de wijk De Muntel verhogen. De Hobbel is een stichting, met een bestuur, bestaande uit vrijwilligers uit de wijk, en een betaalde beheerder.

De Hobbel stimuleert niet alleen het ‘sociale ontmoeten’ tussen buurtbewoners, oud en jong, allochtoon en autochtoon, kinderen onderling. Het betekent ook spelen en ontwikkelen, niet alleen lichamelijk maar ook in de zin van het aanleren van sociale vaardigheden.

Dit heeft geleid tot een afname van de criminaliteit, veel meer sociale controle en er daadwerkelijk weer een mogelijkheid is ontstaan tot muntelen: het gezellig samenzijn van wijkbewoners, in welke hoedanigheid dan ook. (bron: De Muntel II, dr. Frans van Gaal e.a.)

Recente ontwikkelingen

In 2003 diende de Stichting De Hobbel een voorstel in bij de gemeente voor de uitbreiding en verbetering van De Hobbel én het speelterrein op het Taxandriaplein tot een Multifunctioneel Speelveld. Wijkbewoners en gebruikers, zowel volwassenen en jongeren als kinderen, hadden namelijk aangegeven dat het speelveld niet tegemoetkwam aan hun behoeften en eisen. Dit resulteerde in een voorstel voor het hele plein met als achterliggende gedachte dat elke leeftijdsgroep een bepaalde hoek of plek moest hebben. Het Taxandriaplein werd daarom begin 2005 door de gemeente gelabeld als Wijkspeelplaats: een speel- en ontmoetingsvoorziening voor alle leeftijdsgroepen waarbij de inrichting bestaat uit meerdere spelvormen. De wijkspeelplaats moet een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomgeving, een herkenbare plek met een eigen identiteit. (bron: speeltuinbeleidsplan gemeente ’s-Hertogenbosch).

Samen met de gemeente en een werkgroep van buurtbewoners maakte het bestuur van De Hobbel zich sterk voor de herinrichting van het Taxandriaplein. Via steun uit een aantal fondsen kon de herinrichting betaald worden. Op 31 oktober vond de feestelijke opening van het vernieuwde plein plaats.